wo3 you3 zhu3 ye1su1 ge1
1
wo3 xin1 suo3 xiang1xin4 ,
bei4 sha1 de5 gao1yang2 ,
shi2zi4jia4 shang4liu2 xue4 ,
ai4xin1 guang3 wu2liang4 .
2
wo3 xin1 suo3 yang3wang4 ,
sheng4 zi3 zhu3 ye1su1 ,
zui4e4 you3 ta1 jiu4 du4 ,
die1dao3 you3 ta1 fu2 .
3
wo3 xin1 suo3 jing4ai4 ,
ji1du1 ye1su1 ming2 ,
ta1 neng2 shi3 wo3 fu2wu4 ,
jian4li4 wo3 de2xing2 .
4
wo3 you3 xin4 wang4 ai4 ,
wo3 you3 zhu3 ye1su1 ,
wo3 you3 quan2 fu4 jin1zhuang1 ,
zhong1 yong3 zuo4 men2tu3 .
a4men2