zhan4zheng1 wan2bi4 ge1
0
ha1li4lu4ya3 !(3X)
1
zhan4zheng1 wan2bi4 , fen4dou4 gao4 zhong1 ,
sheng1ming4 zhi1 zhu3 yi3 jian4 qi2 gong1 ;
kai3ge1 chu1 zou4 , xiang3 che4 yun2 feng1 ;
ha1li4lu4ya3 !
2
si3wang2 quan2li4 jiu3yi3 chang1kuang2 ,
bei4 zhu3 zhan4sheng4 , xiao1mie4 feng1 mang2 ;
kuai4le4 zhi1 xin1 qi2 lai2 tong2 chang4 ;
ha1li4lu4ya3 !
3
ru2 fei1 guo4qu4 , san1 ri4 qi1 bei1 ,
zhu3 jing4 chong1po4 wan4 si3 zhong4:-:chong2 wei2 ;
fu4huo2 zhi1 zhu3 wu2xian4 guang1hui1 ;
ha1li4lu4ya3 !
4
zhu3 ceng2 guan1bi4 di4yu4 zhi1 men2 ,
zhu3 ceng2 da4 kai1 sheng1 tian1 zhi1 men2 ;
da4jia1 tong2 lai2 zan4mei3 zhu3 en1 ;
ha1li4lu4ya3 !
5
zhu3 wei4 zhong4 sheng1 shou4ku3 shou4shang1 ,
zhu3 wei4 zhong4 sheng1 zhan4sheng4 si3wang2 ;
zhong4 sheng1 su4 lai2 zan4mei3 cheng1yang2 ;
ha1li4lu4ya3 !
a4men2