fu4huo2 xi3xun4 ge1
1
chen2xi1 meng2long2 zhong1:4 ,
nuu3 tu2 xing2 cong1cong1 ,
jin4 zhu3 xie2 xiang1gao1 ,
bu2liao4 mu4 yi3 kong4 ;
hu1 wen2 zhu3 hu1huan4 ,
yang3 jian4 zhu3 ci2 rong2 ,
ji2 fan3 men2tu3 jian4:4:1:1:1 ,
xi3xun4 le4:4:4:yue4 chuan2song4 .
0
ji1du1 yi3 fu4huo2 ! (2x)
fu4huo2 da4 neng2 chong1 wo3 xin1 ,
gai3bian4 wo3 sheng1ming4 .
2
xiao3 lou2 ji4 chen2chen2 ,
men2tu3 chou2 yi4 shen1 ,
bu4 ming2 shi2jia4 lu4 ,
wang4 que4 shen2 da4 neng2 ;
hu1 jian4 zhu3 xian3xian4 ,
tan4 de5:2:dei3 zhu3 shang1hen2 ,
yi2luu4 dun4 xiao1shi1 ,
xi3le4 yi4 chou2 hun2 .
3
wo3 zhu3 luu3 xian3xian4 ,
zhong4 tu2 yi4 fei1 qian3 ,
xin4xin1 bei4 gu3wu3 ,
ai4xin1 pin2 pin2 tian1 ;
yuan4 wei4 zhu3 qun2 yang2
gan1 ku3 you2 zhu3 qian3
fu4huo2 sheng1ming4 quan2 ,
yong3liu2 wan4 wan4nian2 .
a4men2