ye1su1 sheng1 tian1 ge1
1
fei1 lai2 yi1 duo3 guang1ming2 yun2cai5 ,
ye1su1 sheng1 tian1 ran3ran3 li2kai1 ,
liang3 wei4 tian1shi3 quan4wei4 men2tu3 :
ni3men5 wei4he2 yao2 wang4 tian1 wai4 ?
ji1du1 jin1tian1 zen3yang4 shang4sheng1 ,
yi3hou4 huan2:hai2 yao4 zen3yang4 zai4 lai2 .
2
dao4 shi2 wan4qian1 xin4 zhong4 xian1 xian2 ,
yao4 zai4 kong1zhong1 yu3 zhu3 xiang1jian4 ,
tong2 lai2 zhan1yang3 wo3 zhu3 sheng4 yan2 ,
tong2 fu4 gao1yang2 rong2yao4 hun1 yan2 .
zai4 na4 sheng4 cheng2 xin1 tian1 xin1 de5:di4 ,
yu3 zhu3 gong4 xiang3 yong3 le4:4:4:yue4 xi3 nian2 .
3
zhu3 nei4 tong2 dao4 ying1gai1 zhi1dao5 ,
yi4sheng1 xing2wei2 he2deng3 zhong4yao4 !
wo3men5 yao4 xiang4 cong1ming5 tong2nuu3 ,
deng1 zhong1:4 you2 man3 ming2 guang1 zhao4yao4 .
you4 yao4 xue2 na4 zhong1xin1 pu2ren2 ,
yin1qin2 gong1zuo4 de5:2:dei3 zhu3 chen4:cheng1:1 dao4 .
a4men2