zai4 wu2 you1gu3 ge1
1
ye1su1 lai2 shi2 zai4 wu2 si3 yin1 you1gu3 ,(3x)
yin1 zhu3 lai2 jie1 wo3 hui2 jia1 .
0
yin1 zhu3 lai2 jie1 wo3 hui2 jia1 ( hui2 jia1 ),(2x)
ye1su1 lai2 shi2 gao1chang4 de2sheng4 shi1ge1 ,
yin1 zhu3 lai2 jie1 wo3 hui2 jia1 .
2
ye1su1 lai2 shi2 zai4 wu2 you1chou2 bei1shang1 ,(2x)
ye1su1 lai2 shi2 bi4 you3 qing1chen2 rong2guang1 ,
yin1 zhu3 lai2 jie1 wo3 hui2 jia1 .
3
ye1su1 lai2 shi2 zai4 wu2 liu2lei4 ai1ku1 ,(2x)
ye1su1 lai2 shi2 bi4 you3 shang3ci4 hong2 fu2 ,
yin1 zhu3 lai2 jie1 wo3 hui2 jia1 .
4
ye1su1 lai2 shi2 bi4 you3 huan1 sheng1 qing4 zhu4 ,(2x)
ye1su1 lai2 shi2 bi4 you3 tuan2ju4 xi3le4 ,
yin1 zhu3 lai2 jie1 wo3 hui2 jia1 .
a4men2