deng3 zhu3 hui2lai2 ge1
1
deng3 zhu3 hui2lai2 , kuai4 yao4 hui2lai2 ,
yao4 shou1ju4 ta1 zhen1bao3 ;
jing4 bai2 zhen1bao3 , ming2liang4 zhen1bao3 ,
zhu3 xin1 shen1 xi3ai4 .
2
zhu3yao4 xun2zhao3 , zhu3yao4 xun2zhao3 ,
ta1 guo2 li3 hao4:3 zhen1bao3 ;
jing4 bai2 zhen1bao3 , ming2liang4 zhen1bao3 ,
zhu3 xin1 shen1 xi3ai4 .
3
zhu3 hao4:3 hai2zi5 , ai4 zhu3 hai2zi5 ,
shi4 ye1su1 hao4:3 zhen1bao3 ;
jing4 bai2 zhen1bao3 , ming2liang4 zhen1bao3 ,
zhu3 xin1 shen1 xi3ai4 .
0
ye1su1 zhen1bao3 ru2 ming2 xing1 ,
xiang1 ta1 guan1mian3 fang4 guang1ming2 ,
dou1 zai4 tian1tang2 xiang3 an1ning2 ,
yong3yuan3 neng2 zi4 zai4 .
a4men2