shen3pan4 ri4 yao4 lai2 ge1
1
shen3pan4 da4 ri4 yao4 lai2 ,
na4 ri4 jiu4 yao4 lai2 ,
bu4zhi1 he2 shi2
na4 ri4 jiu4 yao4 lai2 .
dao4 na4shi2 sheng4tu2 ,
zui4ren2 bi4yao4 fen1 lie4 zuo3you4 dui4 ,
ci3 ri4 yao4 lai2 ,
ni3 you3 fou3:pi3 yu4bei4 ?
0
you3 fou3:pi3 yu4bei4 ? you3 fou3:pi3 yu4bei4 ?
you3 fou3:pi3 yu4bei4 shen3pan4 da4 ri4 lai2 ?
you3 fou3:pi3 yu4bei4 ? you3 fou3:pi3 yu4bei4 ?
shen3pan4 ri4 bi4 lai2 .
2
shen3pan4 da4 ri4 yao4 lai2 ,
na4 ri4 jiu4 yao4 lai2 ,
bu4zhi1 he2 shi2
na4 ri4 jiu4 yao4 lai2 .
ai4 zhu3 zhe3 zai4 zhu3
mian4qian2 ke3yi3 xiang3 rong2yao4 zun1gui4 ,
ci3 ri4 yao4 lai2 ,
ni3 you3 fou3:pi3 yu4bei4 ?
3
shen3pan4 da4 ri4 yao4 lai2 ,
na4 ri4 jiu4 yao4 lai2 ,
bu4zhi1 he2 shi2
na4 ri4 jiu4 yao4 lai2 .
na4shi2 zhu3yao4 jiang1
zuo4e4 de5 ren2 yi1qi2 dou1 ding4 zui4 ,
ci3 ri4 yao4 lai2 ,
ni3 you3 fou3:pi3 yu4bei4 ?

a4men2