jiang1 jian4 wo3 wang2 ge1
1
wo3 suo3 xing2 de5 tian1 lu4
sui1 you3shi2 xi1 kuang4 ,
jiang1 kuai4 kan4jian5 wo3 jun1wang2 ;
zai4 na4 ci2fu2 zhi1 ri4
tian1kong1 yao4 kai1lang3 ,
jiang1 kuai4 kan4jian5 wo3 jun1wang2 .
2
yi1qie4 tong4ku3 ni4 jing4
jie1 cheng2wei2 ji4 wang4:3 ,
jiang1 kuai4 kan4jian5 wo3 jun1wang2 ;
ren2 ruo4 ren3nai4 dao4di3
ke3 de5:2:dei3 yong3 fu2 xiang3 ,
jiang1 kuai4 kan4jian5 wo3 jun1wang2 .
3
gu3jin4 zhen1shi2 xin4tu2
xiang1ai4 wei4 zong3gang1 ,
jiang1 kuai4 kan4jian5 wo3 jun1wang2 ;
you1chou2 yong3yuan3 ting2zhi3 ,
fu2 le4:4:4:yue4 yong3jiu3 zhang333:chang22 , jiang1 kuai4
kan4jian5 wo3 jun1wang2 .
0
jiang1 kuai4 kan4jian5 wo3 jun1wang2 ,
jiang1 kuai4 gao1sheng1 tong2 song4yang2 ;
zhu3 bi4 shang3ci4 guan1mian3 ,
xin4tu2 you3 rong2guang1 ,
jiang1 kuai4 kan4jian5 wo3 jun1wang2 .
a4men2