jiao4hui4 gen1ji1 ge1
1
jiao4hui4 wei2yi1 de5 gen1ji1 ,
shi4 zhu3 ye1su1 ji1du1 ;
sheng4 shui3 sheng4 yan2 suo3 zao4cheng2 ,
shi4 zhu3 de5 chuang4xin1 zuo4 ;
zhu3 cong2 shang4tian1 lai2 qiu2 ta1 ,
wei4 zhu3 sheng4jie2 xin1fu4 ;
she3shen1 liu2xue4 qiu2 de5:2:dei3 ta1 ,
jian4li4 wan4nian2 ji1chu5 .
2
sui1 cong2 wan4 bang1 xuan3 chu1lai5 ,
xin4tu2 que4 cheng2 yi1ti3 ,
jiao4hui4 jiu4en1 de5 ping2 zheng4 ,
yi1 zhu3 , yi1 xin4 , yi1 xi3 ;
tong2 zun1 wei2yi1 de5 sheng4 ming2 ,
tong2 can1 wei2yi1 tian1 liang2 ,
tong2 huai2 wei2yi1 de5 xi1wang4 ,
tong2 meng2 en1ai4 jiu3 zhang333:chang22 .
3
ta1 zai4 zheng1zhan4 xuan1 sheng1 li3 ,
jian1nan2 lao2ku3 zhi1 zhong1:4 ,
ta1 que4 shen1xin4 you3 ping2an1 ,
an1xin1 jing4 dai4 cheng2gong1 ;
zhi2 zhi4 yu4 chuan1 de5 wang4 yan3 ,
kan4jian5 guang1rong2 yuan3 xiang4 ,
dao4 shi2 kai3xuan2 de5 jiao4hui4 ,
de5:2:dei3 xiang3 yong3 qi4 wu2jiang1 .
4
ta1 sui1 zai4 de5:di4 que4 lian2he2
zhen1 shen2 san1wei4yi4ti3 ,
yi3 xiang3 an1xi1 sheng4 zhong4 de5
shen2 mi4 tian2mi4 tuan2qi4 ;
ken3qiu2 jiu4zhu3 shi3 wo3men5 ,
neng2 xiang4 kuai4le4 sheng4 zhong4 ,
tong2yang4 wen1rou2 you4 qian1xu1 ,
yong3 zai4 zhu3 qian2 gong4feng4 .
a4men2