wo3 ai4 jiao4hui4 ge1
1
wo3 ai4 wo3 zhu3 jiao4hui4 ,
zhu3 ling2 yu3 ren2 tong2ju1 ,
jiu4shu2 zhi1 zhu3 , qin1 liu2 bao3 xue4 ,
jian4she4 qing1jie2 ji1chu5 .
2
ai4 ta1 , wo3 chang2 liu2lei4 ,
nian4 ta1 , wo3 chang2 qi2qiu2 ,
wei4 ta1 shi4 gong1 , wo3 geng4:1 nu3li4 ,
zhi2dao4 li4 jin4 fang1 xiu1 .
3
shi2fen1 long2 zhong4:-:chong2 dian3li3 ,
shi2fen1 zhuang1yan2 meng2 shi4 ,
shi2fen1 bao3gui4 tian2mi4 tuan2qi4 ,
shi4 shi4 xiang1 cheng2 wu4 ti4 .
4
ye1su1 wei4 ta1 yuan2shou3 ,
wei4 ta1 zhi4ai4 liang2you3 ,
nei4 di2 wai4 huan4 wu2 shi2 bu4 you3 ,
zhu3 zai4 wu2bu4 zheng3jiu4 .
5
nu3li4 fu2wu4 she4hui4 ,
xuan1bu4 shang4 zhu3 xi3 nian2 ,
guang1hua2 li4shi3 , wei3da4 lai2 ,
zai4 de5:di4 ru2tong2 zai4 tian1 .
a4men2