jiao4hui4 san1 zi4 ge1
1
zhong1hua2 jiao4hui4 fen4qi3 zi4 zhi4 ,
sheng4jie2 hui1 yao4 qu4 chu2 xia2ci1 ,
sheng4 shi4 sheng4 li3 quan2 zun1 zhu3 zhi3 ,
wo3 zhu3 sheng4dian4 jian1 ru2 pan2shi2 .
2
zhong1hua2 jiao4hui4 meng2 en1 zi4 yang3 ,
xiao4fa3 xian1 sheng4 guang1hui1 bang3yang4 ,
le4yi4 feng4xian4 quan2 wei4 zhu3 yong4 ,
zhu3 en1 feng1sheng4 yuan3 chao1 suo3 xiang3 .
3
zhong1hua2 jiao4hui4 nu3li4 zi4zhuan4 ,
quan2bei4 fu2yin1 chun2zheng4 mei3shan4 ,
ling2 li4 chong1pei4 jian4zheng4 sheng4 dao4 ,
da4 ai4 guang3 bei4 pu3 shi4 chen2 huan2 .
4
jiao4hui4 jian4li4 meng2 zhu3 dai4ling3 ,
he2mu4 tong2ju1 zun1 zhu3 ming4ling4 ,
ji1du1 li3mian4 lian2he2 yi1ti3 ,
zan4mei3 sheng4 fu4 , sheng4 zi3 , sheng4ling2 .
a4men2