xin4tu2 xiang1ai4 ge1
1
tong2 meng2 tian1 zhao4 zi3mei4 xiong1di5 ,
zhu3 nei4 bi3ci3 tuan2qi4 ;
yi3 ling2 xiang1tong1 , yi3 ai4 xiang1 xi4 ,
da4jia1 lian2 wei4 yi1ti3 .
2
yi1 zhu3 , yi1 xin4 , yi1 xi3 , yi1 shen2 ,
mo4fei1 ling2 jie4 zhong1:4 ren2 ;
tong2 qi4 lian2 zhi1 , xin1 xin1 xiang1 yin4 ,
sheng4yu2 gu3rou4 zhi1 qin1 .
3
qing2 yi4 shen1 hou4 , he2mu4 tong2ju1 ,
gong4 biao3 you3ai4 jing1shen2 ;
you1huan4 xiang1guan1 , hu4xiang1 ti3xu4 ,
xi3le4 you2 xin1 ru4 xin1 .
4
jing1 yan2 sheng4 hui4 shi2 ju4 zhu3 qian2 ,
shen1 meng2 sheng4 fu4 en1 juan4 ;
bao3 can1 ling2 shi2 , man3 wo3 xin1yuan4 ,
zi1wei4 he2 neng2 yan2 xuan1 !
5
ling2 nei4 xiang1 ju4 , yong3 bu4 fen1san4 ,
wu2 fen1 shi2jian1 , kong1jian1 ;
fu2 le4:4:4:yue4 mei3man3 , zai4 de5:di4 ru2 tian1 ,
xin1 gan3 zhu3 en1 wu2bian1 .
0
ling2 feng1 chui1 xu4 ,
ling2 yu3 zi1run4 ,
qi4 hou4 wen1he2 zui4 yi2 ren2 ,
tong2 mu4 zhu3 en1 wu2jin4 .
a4men2