wan4fang1 tuan2qi4 ge1
1
zai4 zhu3 ye1su1 ji1du1 zhi1 zhong1:4 ,
bu4 fen1 nan2bei3 xi1 dong1 ;
zheng3 ge4 guang3da4 wu2bian1 shi4jie4 ,
qi4he2 zai4 zhu3 ai4 zhong1:4 .
2
zai4 zhu3 ai4 zhong1:4 , zhen1cheng2 de5 xin1 ,
dao4chu4 xiang1ai4 xiang1qin1 ;
ji1du1 jing1shen2 ru2 huan2 ru2 dai4 ,
qi4he2 wan4 zu2 wan4min2 .
3
xin4 zhu3 di4xiong1 bu4 fen1 zhong4:3 zu2 ,
tong2 lai2 xie2 shou3 huan1xin1 ,
tong2 wei4 tian1fu4 xiao4 shun4 er2nuu3 ,
qi4he2 ru2 zai4 jia1ting2 .
4
zai4 zhu3 ye1su1 ji1du1 zhi1 zhong1:4 ,
lian2 he2:ge3 nan2bei3 xi1 dong1 ;
xin4 zhu3 zhi1 ling2 jie1:jie2 cheng2 yi1ti3 ,
qi4he2 zai4 zhu3 ai4 zhong1:4 .
a4men2