an1jing4 jin4 zhu3 ge1
1
an1jing4 ba5 ! an1jing4 ba5 !
jing4 ting1 zhu3 sheng1yin1 .
an1jing4 ba5 ! yao4 jing4 ting1 ,
zhu3 hua4 shi4 bao3 xun4 .
0
qing1 bu4 zou3 , qing1 bu4 zou3 ,
wo3 zhu3 zai4 zhe4li3 ; qing1 bu4 zou3 ,
qing1 bu4 zou3 , jin4 zhu3 xian4 cheng2 yi4 .
2
an1jing4 ba5 ! an1jing4 ba5 !
zhe4 shi4 zhu3 sheng4dian4 ;
ci3 ji4tan2 nai3 xian3shi4
shu2 zui4 da4 en1dian3 .
3
an1jing4 ba5 ! an1jing4 ba5 !
qian1bei1 lai2 qi2dao3 ;
yin1 xin4xin1 de5:2:dei3 qin1 chang2
na4 le4yuan2 ao4miao4 .
4
an1jing4 ba5 ! an1jing4 ba5 !
dang1 ji4nian4 zhu3 en1 .
an1jing4 ba5 ! an1jing4 ba5 !
shi4 zhu3 geng4:1 qin1jin4 .

a4men2