jin1 dao4 zhu3 dian4 ge1
1
wo3 jin1 lai2dao4 zhu3 de5 sheng4dian4 ,
zan4mei3 ge1sheng1 shang4 yun2 tian1 ;
xin1ling2 cheng2shi2 , qian2cheng2 chong2bai4 ,
xin1zhong1 he2deng3 gan1tian2 !
2
wo3 jin1 lai2dao4 zhu3 de5 sheng4dian4 ,
fu3fu2 shi1 en1 bao3zuo4 qian2 ;
ling2 li3 xiang1jiao1 , ai4 zhong1:4 xiang1lian2 ,
zhan1yang3 en1 zhu3 rong2 mian4 .
3
wo3 jin1 lai2dao4 zhu3 de5 sheng4dian4 ,
ling2ting1 en1 zhu3 bao3gui4 yan2 ;
jie3 wo3 ji1ke3 , zuo4 wo3 ling2 liang2 ,
chong1man3 sheng1ming4 neng2li4 .
4
wo3 jin1 lai2dao4 zhu3 de5 sheng4dian4 ,
xin1 bei4 en1 gan3 le4:4:4:yue4 wu2xian4 ;
re4xin1 shi4feng4 , ai4 zhu3 ai4ren5 ,
yi4sheng1 wan2quan2 feng4xian4 .
0
ha1li4lu4ya3 ! zan4mei3 zhu3 en1 ;
ha1li4lu4ya3 ! zan4mei3 zhu3 ai4 .
wo3 jin1 lai2dao4 zhu3 de5 sheng4dian4 ,
yong3yuan3 yu3 zhu3 tong2 zai4 .
a4men2