song4 zhu3 sheng1yin1 ge1
1
xie4 zhu3 ci4 wo3 song4 zhu3 sheng1yin1 ,
kou3 chang4 xin1 he2222:huo2 , gu3 se4 tan2qin2 .
gu3 wang4:3 jin1 lai2 , tian1shi3 tian1 jun1 ,
zan4mei3 shang4 zhu3 , ge1chang4 bu4 ting2 .
2
jing4 qiu2 shang4 zhu3 guang1zhao4 wo3 ling2 ,
sheng4ling2 huo3yan4 ran2 chi4 wo3 xin1 ;
jia1 wo3 li4liang5 , jian1 wo3 xin4xin1 ;
cheng2 wo3 jiu4en1 , xin1 wo3 sheng1ming4 .
3
yuan4 wo3 ge1sheng1 jin4ru4 ren2xin1 ,
shang4da2 tian1ting2 , yu3 zhu3 qin1jin4 .
zhu3 en1 qi2miao4 , pu3 jiang4 shi4ren2 ,
ge1song4 shang4 zhu3 , ci2ai4 yong3heng2 .
4
wo3 jin1 ji4xu4 xian1 xian2 zhu1 sheng4 ,
zai4 zhu3 mian4qian2 jing4xian4 ge1sheng1 .
sheng1huo2 shan4xing2 , yong3 pu3 xin1 qu1:1:3 ,
ai4ren5 ai4 zhu3 , zhang1xian3 shen2 en1 .
a4men2