li3bai4 xi3le4 ge1
1
jin1 ji1 bao4 xiao3 ,
ru2 chui1 yin2 di2 ,
huan4 ren2 shui4 meng4 xing3 ;
yin1 yun2 xiao1san4 ,
xu4ri4 jian4 sheng1 ,
da4di4 fang4 guang1ming2 ;
shan1 hui1 chuan1 mei4 ,
xiang1hua1 han2xiao4 ,
hao4:3 niao3 zhi1 tou2 ming2 ;
xin4tu2 zao2qi5 ,
qi2dao3 du2 jing1 ,
qing1xin1 jin4jian4 shen2 .
2
yao2 wen2 qin2 sheng1 ,
zhuang1yan2 you1yang2 ,
bu4 gao4 zhu3 ri4 lin2 ;
zhao1hu1 xin4 zhong4 ,
tong2xin1 he2yi4 ,
jie1 wang4:3 bao3 dian4 deng1 ;
gong1 jing4bai4 shen2 ,
jing4mo4 ting1 jing1 ,
jun1 zhan1 sheng4ling2 en1 ;
huan1xin1 ge1song4 ,
san1 yi1 zhi4 zun1 ,
sheng1 tou4 jiu3 xiao1 yun2 .
3
li3bai4 san3:4 liao3:le5 ,
shen1xin1 meng2 fu2 ,
gui1 tu2 xi3 bu4 sheng4 ;
tong2 dao4 xie2 xing2 ,
shu4shuo1 zhu3 en1 ,
ran2 qi3 huo3re4 xin1 ;
liu4 ri4 lao2dong4 ,
ge4 qin2 qi2 ye4 ,
xue2 dao4 jian1 ai4ren5 ;
sui2shi2 sui2di4 ,
wei4 yan2 wei4 guang1 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 ming2 .
a4men2