ping2an1 jia1 ri4 ge1
1
huan1hu1 ping2an1 zhi1 jia1 ri4 ,
hui1huang2 kuai4le4 lian2chen2 ,
lao2ku3 you1chou2 de5 an1wei4 ,
wu2bian1 mei3li4 guang1ming2 ;
wan4guo2 wan4min2 qi2 ge1chang4 ,
wan4shi4 le4:4:4:yue4 sheng1 xie2 ying1 ,
chang4 sheng4zai1 , sheng4zai1 ,
sheng4zai1 ! zan4mei3 san1 yi1 zhi4 zun1 .
2
ci3 ri4 shang4 zhu3 xing2 chuang4zao4 ,
guang1ming2 feng4ming4 er2 sheng1 ;
ci3 ri4 jiu4zhu3 ceng2 fu4huo2 ,
jiu4shu2 shi4jie4 zui4ren2 ;
ci3 ri4 de2sheng4 zhi1 jiu4zhu3 ,
cong2 tian1 jiang4 xia4 sheng4ling2 ;
wei2 lai4 ci3 ri4 zhi1 guang1rong2 ,
zhu3 ci4 san1 zhong4:3 guang1ming2 .
3
bu4jue2 ci4 lai2 xin1 en1dian3 ,
an1xi1 zhi1 ri4 huan1xin1 ,
wo3 ling2 xi1wang4 xiang3 an1xi1 ,
yong3yuan3 meng2 fu2 tian1ting2 .
jiao4hui4 zhong4ren2 cheng1song4 zhu3 ,
sheng4 fu4 , sheng4 zi3 , sheng4ling2 ;
yi2zhi4 tong2 sheng1 gao1ge1 chang4 ,
zan4mei3 san1 yi1 zhi4 zun1 .
a4men2