xi3le4 ge1 Come Ye That Love the Lord
1
ai4 zhu3 de5 ren2 qi2 lai2 ,
fang4kai1 xi3le4 xin1huai2 ,
zou4yue4 chang4 ge1 , huan2rao3 bao3zuo4 ,
zhong4 yin1 tian2mi4 he2xie2 .
2
wei4ceng2 shi2 zhu3 de5 ren2 ,
zi4ran2 wu2xin1 ge1chang4 ;
dan4shi4 shang4 zhu3 suo3 xuan3 zi3min2 ,
bi4 jiang1 xi3le4 chuan2yang2 .
3
meng2 zhu3 shen1 en1 de5 ren2 ,
zai4 de5:di4 yi3 jian4 rong2guang1 ,
tian1shang4 hua1 guo3 , xin4 wang4 wei4 gen1 ,
ji2 zai4 shi4jian1 zi1 zhang333:chang22 .
4
wei4 dao4 tian1shang4 liang2 tian2 ,
wei4 zou3 huang2jin1 jie1dao4 ,
huan2xun2 shan1 yi3 jie1:jie2 xu3duo1 guo3shi2 ,
qi2 wei4 fang1 xiang1 jia1 miao4 .
5
tong2 lai2 huan1xin1 ge1chang4 ,
xiao1chu2 suo3you3 bei1shang1 ,
jing1 you2 yi3ma3nei4li4 cheng2 tu2 ,
da2dao4 mei3li4 di4fang5 .
a4men2