an1xi1 sheng4 ri4 ge1
1
liu4 ri4 gong1fu5 zuo4 wan2bi4 ,
jin1tian1 you4 yu4 zhu3 an1xi1 ;
si1 qing2 su2 luu4 quan2 chu2jing4 ,
jin3shou3 an1xi1 zun1 zhu3 ming4 ,
jin3shou3 an1xi1 zun1 zhu3 ming4 .
2
wo3 shen1 ruan3ruo4 zhu3 lian2xu4 ,
qi1 ri4 ding4 wei4 zhu3 sheng4 ri4 ;
ci4 wo3 ma3na3 yang3 ling2xing4 ,
sheng1ming4 yong3cun2 de5:2:dei3 feng1ying2 ,
sheng1ming4 yong3cun2 de5:2:dei3 feng1ying2 .
3
gan3xie4 qi2dao3 re4xin1 qi3 ,
ru2 xiang1 shang4sheng1 zhu3 huan1xi3 ;
zhu3 ci4 ping2an1 you4 ci4 en1 ,
jin1ri4 chong1man3 wo3de5 xin1 ,
jin1ri4 chong1man3 wo3de5 xin1 .
4
xian4zai4 ping2an1 xin1 wu2luu4 ,
yong3jiu3 an1xi1 de5:2:dei3 ping2ju4 ;
yong3 an1 zhi1 jing4 cun2zai4 tian1 ,
zhuan1 deng3 sheng4tu2 jian4 zhu3 mian4 ,
zhuan1 deng3 sheng4tu2 jian4 zhu3 mian4 .