fu4xing1 zhu3 gong1 ge1
1
ken3qiu2 fu4xing1 zhu3 gong1 !
xiang4 zhong4 men2tu3 xian3xian4 ,
yong4 zhu3 da4 neng2 huan4 qi3 ge4 xin1 ,
shi3 zhu3 zi3min2 ting1jian5 !
0
ken3qiu2 fu4xing1 zhu3 gong1 !
wo3 zhong4 bai4 gui4 zhu3 qian2 ;
ken3qiu2 en1 zhu3 ci3 ke4 bian4 lin2 ,
shang3ci4 wo3men5 en1dian3 .
2
ken3qiu2 fu4xing1 zhu3 gong1 !
gao1ju3 bao3gui4 sheng4 ming2 !
dan4yuan4 zhu3 ai4 zai4 ren2 xin1zhong1 ,
ru2 huo3re4 lie4 guang1ming2 .
3
ken3qiu2 fu4xing1 zhu3 gong1 !
xiang4 zhong4 qi3shi4 sheng4 yan2 !
yuan4 zhu3 qing1jie2 sheng4ming2 zhen1li3 ,
xin4xin1 dou1 neng2 kan4jian5 .
4
ken3qiu2 fu4xing1 zhu3 gong1 !
pei4 jiang4 sheng4ling2 en1 lin2 !
dan4yuan4 rong2yao4 yong3 gui1yu3 zhu3 ,
ping2an1 lin2dao4 shi4ren2 .
a4men2