li3bai4 san3:4 shi2 ge1
1
li3bai4 san3:4 liao3:le5 , ken3qiu2 zhu4fu2 ,
xi3le4 ping2an1 man3 wo3 xin1 ;
qiu2 shi3 ge4ren2 you3 zhu3 zhen1 ai4 ,
yang3lai4 jiu4en1 zhang333:chang22 de2sheng4 .
[ yang3 wo3 jing1shen2 , yang3 wo3 jing1shen2 ,
jing1guo4 kuang4ye3 yuan3 lu4cheng2 ;] (2x)
2
yin1wei5 zhu3 de5 xi3le4 fu2yin1 ,
wo3men5 gan3xie4 xian4 zun1rong2 ;
dan4yuan4 zhu3 de5 jiu4en1 guo3shi2 ,
duo1duo1 chong1man3 wo3 xin1 zhong1 .
[ qiu2 zhu3 lin2 ge2 , qiu2 zhu3 lin2 ge2 ,
yong3 zhu4 wo3men5 sheng1huo2 zhong1:4 ;] (2x)
3
jiang1lai2 wo3 wen2 zhu3 ai4 hu1sheng1 ,
jiao4 wo3 zhang333:chang22 li2 ren2 shi4 shi2 ,
sheng1si3 guan1tou4 , tan3ran2wu2ju2 ,
xin1ran2 ying1 zhao4 bu4 you2yi2 .
[ yuan4 neng2 yong3yuan3 , yuan4 neng2 yong3yuan3 ,
tong2 zhu3 zhi4li3 wu2jin4 qi1 ;] (2x)
a4men2