qing1zao3 jing4bai4 ge1
1
qing1zao3 jing4bai4 shen2 ,
zhou1wei2 jie1 an1ning2 ,
xian1:3 hua1 yu4 kai1fang4 ,
tian1se4 zheng4 wei1 ming2 ,
ling2 xiu1 jing4jie4 hao4:3 ,
yu3 zhu3 jiao1 tan2 qin1 .
2
ling2ting1 zhu3 en1 yan2 ,
nei4xin1 yong3 ji1 qing2 ,
zhu3 hua4 lu4 shang4 guang1 ,
zhu3 yu3 jiao3 qian2 deng1 ,
zhao4 wo3 xin1 ming2liang4 ,
dao3 wo3 bu4luu3 zheng4 .
3
qing1 qing1 chang4 sheng4 shi1 ,
niao3que4 qi2 he2222:huo2 ming2 ,
tian2mei3 you4 wen1rou2 ,
huan1xin1 you4 re4cheng2 ,
kou3 chang4 xin1 yi4 he2222:huo2 ,
song4 sheng1 zhu3 xi3 ting1 .
4
fu3fu2 zhu3 zu2 qian2 ,
si1liang5 ai4 feng1sheng4 ,
ci4 wo3 sheng1ming4 quan2 ,
xin4xin1 li4liang5 zeng1 ,
dan4yuan4 cun4 cao3 xin1 ,
chang2 nian4 tian1fu4 qing2 .
5
zhao1yang2:chao2yang2 zhao4 xing2 cheng2 ,
xi3le4 yi4 wo3 ling2 ,
en1 zhu3 chang2 fu2chi2 ,
sheng1huo2 neng2 de2sheng4 ,
ai4 shen2 you4 ai4ren5 ,
shan4guo3 hao4:3 shou1cheng5 .
a4men2