153 xi1yang2 xi1cheng2 ge1 Abide With Me; Fast Falls the Eventide
1
xi1yang2 xi1cheng2 ,
qiu2 zhu3 yu3 wo3 tong2ju1 ,
hei1an4 jian4 shen1 ,
qiu2 zhu3 yu3 wo3 tong2ju1 ;
qiu2 zhu4 wu2 men2 ,
an1wei4 ye3 wu2 qiu2 chu3/4 ,
chang2 zhu4 gu1ku1 zhi1 shen2 ,
yu3 wo3 tong2ju1 .
2
miao3xiao3 fu2 sheng1 ,
piao1 xiang4 sheng1 ya2 jin4 chu3/4 ,
huan1yu2 hao4:3 jing3 ,
zhuan3shun4 dou1 cheng2 wang4:3 shi4 ;
bian4hua4 wu2chang2 ,
huan2jing4 he2 neng2 liu2 zhu4 ?
ken3qiu2 bu4bian4 zhi1 shen2 ,
yu3 wo3 tong2ju1 .
3
wo3 shen1 xu1 zhu3 ,
shi2ke4 xu1 zhu3 juan4gu4 ,
chu2 que4 zhu3 en1 ,
shi4tan5 he2 neng2 qu1 chu2 ?
shei2 neng2 ru2 zhu3 ,
shi2chang2 dao3 yin3 fu2chi2 ?
wu2lun4 feng1 yu3 hui4 ming2 ,
ken3qiu2 tong2ju1 .
4
wo3 zhu3 ci2fu2 ,
chou2di2 he2 xu1 wei4ju4 ?
lei4 xiao1 ku3 yi4 ,
bing4tong4 ye3 wu2 zu2 luu4 ;
fen2mu4 wei1 quan2 ,
feng1 mang2 jin1 zai4 he2chu5 ?
wo3 reng2 xin1ran2 de2sheng4 ,
zhu3 ruo4 tong2ju1 .
5
shi4 wo3 bao3 jia4 ,
shuang1 mou2 chui2 bi4 zhi1 shi2 ,
zhao4 che4 hun1 you1 ,
zhi3 wo3 zhi2 shang4tian1 qu2 ;
yin1yi4 fei1shi4 ,
xin1 kan4:1 tian1 guang1 po4 shu3 ,
wu2lun4 tian1shang4 ren2jian1 ,
ken3qiu2 tong2ju1 .