huang2hun1 chong2bai4 ge1
1
hong2 xia2 jian4 tui4;tun4 ri4 xi1cheng2 ,
mu4 tian1 fu4 de5:di4 yi4 kong4 lin2 ,
jing4 shi4 chong2bai4 zhu3 zuo4 qian2 ,
yang3 jian4 xing1 guang1 man3 zhu1 tian1 ,
can4lan4 wu2bian1 .
2
sheng1ming4 zhu3zai3 yong3 chui2 en1 ,
wo3men5 yuan4 yu3 zhu3 xiang1qin1 ,
qiu2 zhao4 wu2 zhong4 ru4 zhu3 jia1 ,
huan1xin1 zhan1yang3 zhu3 guang1hua2 ,
yong3 xiang3 an1ning2 .
3
da4di4 chen2chen2 hei1ying3 shen1 ,
wan4 hui4 tou2 cang2 ai4 zhi1 xin1 ,
wu2 zhong4 yuan4 en1 hu1 wang4 xing2 ,
chao1guo4 xing1 yue4 dao4 tian1ting2 ,
xian4shang5 cun4 xin1 .
4
jiang1lai2 zhou4ye4 xing1 he2222:huo2 yue4 ,
dao4 shi2 jiang1 yu3 ren2 yong3jue2 ,
qian2 zhu4 yong3 chen2 kuai4 lai2dao4 ,
bu4 luo4 zhao1yang2:chao2yang2 chang2 zhao4yao4 ,
hei1an4 quan2 xiao1 .
0
wan4you3 zhi1 shen2 !
en1chong4 rong2yao4 man3 tian1di4 ,
yu3zhou4 qun2 sheng1 qi2 zan4mei3 ,
zhi4gao1 zhi4 zun1 !
a4men2