wan3 jian4:4:1:1:1 song4 sheng1 ge1
1
zhu3 ci4 ci3 ri4 , zhuan3shun4 yi3jing5 guo4:4:5 ,
zun1 zhu3 ming4ling4 , hei1ye4 you4 lin2 ,
wo3men5 zao2qi5 , xiang4 zhu3 xian4 chen2 ge1 ,
jin1 jiang1 an1xi1 , zai4 zou4 song4 sheng1 .
2
da4lu4 hai3yang2 , ming2 cheng2 yu3 pi4 xiang1 ,
li2ming2 suo3 dao4 , you4 shi4 yi1 tian1 ,
qi2dao3 zhi1 sheng1 , wei4ceng2 yi1 xi1 ting2 ,
song4zan4 ge1sheng1 , dao4chu4 you1ran2 .
3
tai4yang2 gang1cai2 ci2bie2 liao3:le5 wo3men5 ,
you4 qu4 huan4xing3 xi1fang1 di4xiong1 ,
shi2shi2ke4ke4 , dao4chu4 xin1 ge1sheng1 ,
lun2liu2 zan4mei3 qi2miao4 shen2 gong1 .
4
wo3men5 xiang4 zhu3 feng4 chen2 qian2jing4 xin1 ,
jing4 kan4:1 da4di4 you2 an4 ru4 ming2 ,
pu3tian1zhi1xia4 , jiao4hui4 chang2 jing3xing3 ,
bu4 fen1 zhou4ye4 , fu2shi4 ren2 qun2 .
a4men2