wan3 dao3 ge1
1
yi1 ri4 gong1 wan2 xin1 huan1xi3 ,
shen1 en1 hou4 ai4 ji1du1 li3 ;
gong1jing4 qian1bei1 xian4 gan3xie4 ,
zhu3 a4 ! rong2yao4 gui1yu2 ni3 .
2
fu3fu2 qian2cheng2 lai2 jing4bai4 ,
shi2ke4 xu1yao4 zhu3 tong2 zai4 ;
wo3 yuan4 yin1qin2 duo1 gong1zuo4 ,
wan2cheng2 tuo1fu4 zhu3 xi3ai4 .
3
jin4xin1 jin4yi4 ai4 ye1su1 ,
wo3 sui1 ruan3ruo4 zhu3 bang1 fu2 ;
yi1xin1 shi4feng4 quan2 wei4 zhu3 ,
sheng1ming4 ri4ri4 geng4:1 feng1fu4 .
4
sheng4ling2 yin3dao3 wo3 qian2cheng2 ,
xi3le4 ping2an1 chang2 meng2 en1 ;
jin1ri4 kao4 zhu3 dai4ling3 guo4:4:5 ,
ming2ri4 geng4:1 duo1 rong2yao4 shen2 .
a4men2