xu3yuan4 ge1
1
ye1su1 a4 , wo3 ceng2 ying1xu3 ,
yong3yuan3 fu2shi4 wo3 zhu3 ;
wo3 zhu3 a4 , wo3de5 peng2you5 ,
chang2 qiu2 yu3 wo3 xiang1 ju4 ;
zhu3 ruo4 shi2chang2 zai4 wo3 pang2 ,
wo3 jiang1 fen4dou4 bu4 ju4 ;
zhu3 ruo4 shi2chang2 qian2 yin3lu4 ,
wo3 bian4 sui2cong2 wu2luu4 .
2
wo3 ji4 sheng1cun2 zai4 shi4jian1 ,
rong2 wo3 zhi1 zhu3 lin2jin4 ;
wo3 jian4 mi2 luan4 de5 jing3 wu4 ,
ting1jian5 you4huo4 sheng1yin1 ;
wo3 sheng1 shen1 wai4 tong2xin1 nei4 ,
chang2 you3 chou2di2 xiang1 qin1 ;
dan4yuan4 ye1su1 yu3 wo3 qin1 ,
jiang1 wo3 ling2hun2 bao3cun2 .
3
yong3 fa1:1:4 ci2bei1 yu3 yin1 a4 ,
rong2 wo3 qing1chu5 ting1wen2 ;
kuang2 qing2 huo3 yu4 feng1 tao1 shang4 ,
fu2 you3 gang1bi4 zhi1 yin1 ;
qing3 yong4 sheng4 yan2 yin4zheng4 wo3 ,
shi3 wo3 jin4 tui4 zun1 xun2 ;
hu4 chi2 wo3 ling2 de5 zhu3 a4 ,
ni3 sheng1 shi3 wo3 ting1wen2 .
4
ye1su1 a4 , zhu3 ceng2 ying1xu3 ,
yi1qie4 sui2cong2 de5 ren2 ,
zhu3 zai4 he2chu5 de5:2:dei3 rong2yao4 ,
he2chu5 you3 zhu3 pu2ren2 ;
ye1su1 a4 , wo3 ceng2 ying1xu3 ,
yong3yuan3 fu2shi4 yin1qin2 ;
wo3 zhu3 a4 , wo3de5 peng2you5 ,
ci4 wo3 en1hui4 yi1 xun2 .
a4men2