bai1 kai1 sheng1ming4 bing3 ge1
1
bai1 kai1 sheng1ming4 de5 bing3 ,
ban1ci4 wu2ren2 ,
ru2 zhu3 dang1chu1 bai1 bing3 ,
jia1li4li4 bin1 ;
wo3 yuan4 xi3 xin1 di2 luu4 ,
yu3 zhu3 xiang1qin1 ,
qiu2 zhu3 ci4 wo3 sheng4 liang2 ,
bao3 wo3 xin1ling2 .
2
xie4 zhu3 sheng1ming4 de5 bing3 ,
ban1ci4 wu2ren2 ,
xie4 zhu3 suo3 liu2 bao3 xue4 ,
jiu4shu2 zhong4 sheng1 ;
wei4 zhu3 shen2 sheng4 xi1sheng1 ,
wo3 de5:2:dei3 zi4you2 ,
yu3 zhu3 tong2 jie1:jie2 tuan2qi4 ,
wan4gu3qian1qiu1 .
a4men2