jiu4 shi4 tian1 liang2 ge1
1
wu2liang4 ci2bei1 ,
she3shen1 jiu4 shi4 liang2 ,
wu2liang4 ci2bei1 ,
zhen1 man3 xue4 bei1 ,
yong3sheng1 zhi1 yan2 ,
cong2ci3 pu3 xuan1yang2 ,
yin1 zhu3 she3 sheng1 ,
jin4 xiao1 wo3 zui4 .
2
qiu2 zhu3 chui2 lian2 you1chou2 po4 sui4 xin1 ,
qiu2 zhu3 chui2 gu4 zui4ren2 ku3 lei4 ,
yuan4 zhu3 sheng4 yan2 shi2chang2 wei4 ping2 zheng4 ,
wo3 ling2 yi3kao4 zhu3 ai4 zai1pei2 .
a4men2