qing1 jiang4 sheng4ling2 ge1
1
qiu2 zhu3 zi4 tian1 qing1 jiang4 sheng4ling2 ,
jiao1guan4 wo3 zhu3ren4 ming4 pu2ren2 ;
gong1ji3 ge4 zhong4:3 en1hui4 shang3ci4 ,
shi3 neng2 pi1 dai4 gong1yi4 zhong1cheng2 .
2
tang2 zhong1:4 qi3 li4 , xun4hui4 zhen1li3 ,
zun1 zhu3 jiao4dao3 , cong2 zhu3 sheng4ling2 ;
qiu2 shi3 jiao4hui4 zhu1 fan2 mu4ren2 ,
ru2 zhu3 you4shou3 suo3 chi2 ming2 xing1 .
3
qiu2 ci4 zhi4hui4 , xin4 de2 , re4cheng2 ,
ji4 neng2 jian1 ren3 , you4 neng2 he2ping2 ,
xin1zhong1 gua4nian4 wo3 zhu3 sheng4 min2 ,
chang2 ai4 wo3 zhu3 suo3 ai4 ling2hun2 .
4
jing3xing3 qi2dao3 , yong3 bu4 hui1xin1 ,
zhao1:chao2:2 zhao1:chao2:2 mu4 mu4 , kan1shou3 yin1qin2 ,
gu3li4 sheng4tu2 , quan4jie4 zui4ren2 ,
fu2 yang3 zhu3 gao1 , ai4hu4 yang2qun2 .
5
ji4 bi4 zhu3 gong1 , ji4 jin4 ci3 sheng1 ,
man3huai2 xi1wang4 , fang4xia4 jian1xin1 ;
zhi4 shi2 wo3 zhu3 zi4 tian1 xian3xian4 ,
shang3ci4 guan1mian3 , can4lan4 guang1ming2 .
a4men2