sheng4 tang2 ji4nian4 ri4 ge1
1
meng2 en1 xin4tu2 ,
qi2xin1 yi2zhi4 qi3lai5 ,
da4sheng1 song4yang2
sheng4zai1 , sheng4zai1 , sheng4zai1 !
fu2yin1 guang3 chuan2 ,
jiu4en1 lin2 wo3 zhong1hua2 ,
ying1 zhao4 er2nuu3
de5:2:dei3 jian4 da4 guang1 lai2 gui1 ;
xin4 yi1 xi3 yi1 ,
zong1 zhu3 dou1 shi4 di4xiong1 ,
zi4li4 , zi4 yang3 ,
quan2 lai4 tian1fu4 zai1pei2 .
2
ji4nian4 jia1 ri4 ,
ji2 ci3 zhuang1yan2 sheng4 tang2 ,
tong2xin1 qing4 zhu4 ,
gao1sheng1 gan3xie4 ge1chang4 ;
sheng4 dao4 zi4zhuan4 ,
lai4 zhu3 qi3shi4 yin3dao3 ,
bo1zhong4 shou1huo4
yi4 wei2 wo3 zhu3 ci4 liang2 ;
sheng1ming4 zhen1 bing3 ,
bai2 de5:2:dei3 you2 gui4 bai2 she3 ,
le4:4:4:yue4 he2 zhi1 shui3 ,
yin3:4 lai2 yuan2 yuan3 liu2 zhang333:chang22 .
3
yuan4 wo3 tong2 dao4 ,
wei2 zhu3 sheng1ming4 shi4 zun1 ,
fen4yong3 qian2jin4 ,
xian3ming2 zheng3jiu4 hong2 en1 ;
ling2 feng1 en1 yu3 ,
mi2man4 shen2 zhou1 yu3 yu4 ,
qun2 sheng1 xu4 yu4 ,
xing2 kan4:1 bian4di4 jie1 chun1 ;
xia4chui1 zhi1 shou3
fa1suan1 zhi1 tui3 ting3 qi3 ,
pao3 xiang4 biao1gan1 ,
bing3 zhu3 wu2 wei4 jing1shen2 .
4
zai4 zhu3 mian4qian2 ,
xiang1 ju4 le4:4:4:yue4 biao3 tong2 qing2 ,
jiu4zhu3 ming4ling4 ,
huan4 ran2 da4 fang4 guang1ming2 ;
sheng4 jia4 gao1 qing2 ,
zhu3 nei4 zhong1 cheng2 yi1 jia1 ,
jiu4shu2 gong1 shen1 ,
yong3 shi3 shen2ren2 he2ping2 ;
yuan4 yi4wan4 zhong4 ,
zan4mei3 chang2cun2 ci2ai4 ,
ha1li4lu4ya3 ,
rong2yao4 gui1 zhu3 sheng4 ming2 !
a4men2