xian4 tang2 gan3en1 ge1
1
gan3xie4 tian1fu4 en1 shou3 dai4ling3 ,
ci4 en1 jiao4hui4 , zhu4fu2 qun2 yang2 ,
jin1ri4 sheng4 tang2 huan4ran2 yi1 xin1 ,
di4xiong1 jie3mei4 wu2bi3 huan1xin1 .
2
sheng4ling2 gan3dong4 ji4li4 xin4 zhong4 ,
wei4 zhu3 sheng4 gong1 jie2li4 jin4zhong1 ,
qian2cheng2 qi2dao3 , gan1xin1 shi4feng4 ,
meng2 zhu3 yue4na4 de5:2:dei3 zhu3 en1chong4 .
3
jiao4hui4 nai3 zhu3 rong2yao4 shen1ti3 ,
jiao4hui4 wei4 wo3 shu3ling2 jia1ting2 ,
he2mu4 tong2ju1 , ge1song4 zhu3 en1 ,
xie2 shou3 tong2 zou3 tian1guo2 lu4cheng2 .
4
jiao4hui4 jian4li4 xian3 zhu3quan2 neng2 ,
qi2miao4 hong2 en1 yu3 ri4 ju4 zeng1 ,
shang4 zhu3 ju1suo3 zhuang1yan2 shen2 sheng4 ,
wo3 zhong4 xian4shang5 zan4mei3 ge1sheng1 .
a4men2