wei4 guo2 qiu2 fu2 ge1
1
qiu2 zhu3 juan4gu4 wan4guo2 wan4 zu2 ,
ren2ci2 bian4 ji2 si4fang1 ,
geng4:1 wei4 wo3 guo2 qiu2 zhu3 ci2fu2 ,
yong3yuan3 chang2 bei4 en1 guang1 .
2
ci3 chu3/4 you3 wo3 xian1 xian2 lie4zu3 ,
yuan2 shi4 wo3 jia1 gu4 li3 ,
you3 wo3 qin1you3 xiong1di5 fu4mu3 ,
bie2 chu3/4 na4 neng2 xiang1bi3 ?
3
wei4ci3 ben3guo2 ren2min2 an1 tai4 ,
jia1 jia1 yong3 wu2 kun4ku3 ,
tong2 shou3 luu4fa3 bi3ci3 xiang1ai4 ,
kao4 lai4 quan2neng2 en1 zhu3 .
a4men2