xin1nian2 huan1xi3 ge1
1
jiu4 nian2 guo4:4:5 , xin1nian2 lai2lin2 ,
huan1xi3 ! ri4ri4 xin1 , zhu3 ai4 zui4 qin1 ,
huan1xi3 ! you4 ri4 xin1 , zhu3 en1 zhi4 shen1 .
huan1xi3 ! huan1xi3 ! huan1xi3 !
2
xin1 gan3xie4 dui4 xin1 en1 hong2 ,
huan1xi3 ! xin1 ren3nai4 dui4 xin1 ku3 zhong1 ,
huan1xi3 ! xin1 neng2li4 dui4 xin1 sheng4 gong1 .
huan1xi3 ! huan1xi3 ! huan1xi3 !
3
jiu4 xing4qing2 zhu3 huan4 xin1 xin1 ,
huan1xi3 ! jiu4 qin1 peng2 dou1 zuo4 xin1 ren2 ,
huan1xi3 ! jiu4 yuan1chou2 hua1:4:4 yi3 xin1 en1 .
huan1xi3 ! huan1xi3 ! huan1xi3 !
4
jiu4 da4di4 nian2nian2 fu4 xin1 ,
huan1xi3 ! jiu4 tian1 yu3 zhi4 zhong1 geng1xin1 ,
huan1xi3 ! da4 en1dian3 wan1gu3 chang2 xin1 .
huan1xi3 ! huan1xi3 ! huan1xi3 !
a4men2