sheng1 chen2 gan3en1 ge1
1
jing4 zhu4 ni3 kuai4le4 sheng1 chen2 ,
xie4 zhu3 en1 gao1 yu2 yun2 tian1 ,
zhu3 shi2ke4 qin1shou3 fu2chi2 ,
xun2 zhen1 dao4 yong3yuan3 xiang4qian2 !
2
yao4 zhen1xi1 ru2 jin3 qian2cheng2 ,
zhu4 yuan4 ni3 qin2 fen4 zi4 mian3 ,
qiu2 zhen1li3 jing1 yan2 xue2wen5 ,
wei4 zhong4ren2 duo1 zuo4 gong4xian4 .
3
xian4 quan2 shen1 qian2cheng2 shi4feng4 ,
zou3 tian1 lu4 fen4yong3 zheng1 xian1 ,
zun1 zhu3 xun4 fu2shi4 ren2 qun2 ,
ru2 yin2 zhu2 guang1zhao4 ren2 qian2 .
4
zhong4 qin1you3 tong2 lai2 qing4 zhu4 ,
kao4 zhu3 en1 yue4 huo2 yue4 jian4 ,
jin4 quan2 xin1 ai4 zhu3 ai4ren5 ,
xin1 huan1chang4 le4:4:4:yue4 xiang3 tian1 nian2 .
5
zhu3 sheng4 yan2 ming2ji4 xin1 jian4:4:1:1:1 ,
jin3 xiang1 sui2 zhu1 sheng4 xian1 xian2 ,
yuan4 huo2 chu1 ji1du1 xing2xiang4 ,
zhu3 miao4 ai4 ri4yi4 zhang1xian3 .
0
jing4 wei4 ni3 zan4mei3 tian1fu4 ,
song4 zhu3 en1 hao4da4 wu2bian1 ,
jing4 wei4 ni3 zan4mei3 tian1fu4 ,
song4 zhu3 en1 hao4da4 wu2bian1 .
a4men2