shui4 zhu3 huai2 zhong1:4 ge1
1
shui4 zhu3 huai2 zhong1:4 ! he2deng3 qing1 fu2 !
cong2 wei4you3 ren2 xing3 lai2 ai1ku1 ,
qing1jing4 , an1ning2 , he2ping2 , kuai4le4 ,
bu4 shou4 ren4he2 di2ren2 shu4fu42 .
2
shui4 zhu3 huai2 zhong1:4 ! he2deng3 gan1mei3 !
si4 zhou1 wei2you3 wen1rou2 de5 ai4 ,
xing3 lai2 jin4 ke3 fang4xin1 ge1chang4 ,
si3wang2 yi3 shi1 jiu4 ri4 quan2wei1 .
3
shui4 zhu3 huai2 zhong1:4 ! he2deng3 ping2an1 !
xing3 lai2 ding4 neng2 meng2 fu2 wu2bian1 ,
jiu4zhu3 quan2neng2 zhang1xian3 zhi1 ri4 ,
zai4 wu2 you1chou2 , huo4huan4 , jian1nan2 .
4
shui4 zhu3 huai2 zhong1:4 ! sui1 li2 qin1zu2 ,
xing3 hou4 xiang1 feng2 geng4jia1 huan1le4 ;
shui4 zhu3 huai2 zhong1:4 ! wu2qiong2 qing1 fu2 !
cong2 wei4you3 ren2 xing3 lai2 ai1ku1 .
a4men2