zhui1 si1 ge1
1
yue4 you3 yuan2 que1 ming2 an4 ,
chang2 xian3 zhu3 en1 !
ren2 you3 sheng1li2si3bie2 ,
qing2 tong2 gu3jin4 ;
wan4wu4 zong4ran2 bian4 geng4:1 ,
zhu3 ai4 yong3heng2 !
wan4wu4 zong4ran2 bian4 geng4:1 ,
zhu3 ai4 yong3heng2 !
2
sheng1si3 jie1 you3 ding4qi1 ,
you2 zhu3 dai4ling3 ,
shou4 man3 wan3 liu2 bu2zhu4 ,
en1 guang1 zhi3yin3 ;
ling2hun2 yong3 xi1 le4yuan2 ,
shen1ti3 an1 qin3 ,
ling2hun2 yong3 xi1 le4yuan2 ,
shen1ti3 an1 qin3 .
3
he2bi4 jian4 wu4 si1 qin1 ,
yu3 zhu3 geng4:1 jin4 !
he2bi4 chu4 jing3 shang1 qing2 ,
zhen1 fu2 wu2 yin2 ;
di4shang4 zhang4 peng2 chai1hui3 ,
jin4ru4 jian1 cheng2 ,
di4shang4 zhang4 peng2 chai1hui3 ,
jin4ru4 jian1 cheng2 .
4
hao4 sheng1 bao4 zhu3 zai4 lin2 ,
xi3le4 man3xin1 ,
xin1ran2 li2 de5:di4 sheng1 teng2 ,
kong1zhong1 jie1 ying2 ;
huan1 yu2 he2 neng2 yan2 chuan2 ,
tian1 jia1 xiang1qin1 ,
huan1 yu2 he2 neng2 yan2 chuan2 ,
tian1 jia1 xiang1qin1 .
a4men2