sheng1ming4 zhi1 dao4 ge1
1
sheng4jing1 dou1 shi4 zhen1 shen2 yan2yu3 ,
zheng4ming2 ye1su1 ji1du1 ,
dao4cheng2rou4shen1 ding1 shi2zi4jia4 ,
liu2xue4 xi3 wo3 zui4 wu1 .
2
zhen1 shen2 ying1xu3 jin4 zai4 sheng4jing1 ,
bei4 ji2 jin1shi4 lai2wang3 ,
shi4 wo3 chan3ye4 , cheng2 wo3 shi1ge1 ,
zuo4 wo3 an4 chu3/4 ming2deng1 .
3
zhen1 shen2 yan2yu3 man3 you3 neng2li4 ,
zhu3 bi4 qin1zi4 cheng2quan2 ,
bi3 jin1 geng4:1 bao3 , bi3 mi4 geng4:1 tian2 ,
yong3yuan3 an1ding4 zai4 tian1 .
4
wo3 yuan4 tian1tian1 kao3cha2 sheng4jing1 ,
zhou4ye4 si1xiang3 zun1xing2 ,
zhen1li3 sheng4ling2 kai1dao3 wo3 xin1 ,
shi3 wo3 shi2 zhu3 geng4:1 zhen1 .
0
sheng1ming4 zhi1 dao4 ji2 qi2miao4 ,
wo3 jin1 du3xin4 bu4 dong4yao2 .
mei3 zai1 zhu3 dao4 , qi2 zai1 zhu3 dao4 ,
sheng1ming4 zhi1 dao4 qi2miao4 ;
mei3 zai1 zhu3 dao4 , qi2 zai1 zhu3 dao4 ,
sheng1ming4 zhi1 dao4 qi2miao4 .
a4men2