yu3 zhu3 xin1 jiao1 ge1
1
zhu3 tu2 li2ming2 xian2 ting2 du2 bu4 ,
lai2wang3 mo4dao3 xin1 zhuan1 ,
er3 wu2 ta1 wen2 , mu4 wu2 ta1 jian4 ,
qing1 fu2 du2 man3 xiong1 jian4:4:1:1:1 ;
hu1ran2 jiu4zhu3 ci2 rong2 ruo4 xian4 ,
qin1jin4 ru2 lin2 shen1bian1 ,
en1ai4 jiao1 tan2 , qing2 sheng4 liang2you3 ,
shi3 wo3 jia1bei4 cheng2 qian2 .
2
zhu3 tu2 ri4jian1 xinĘ└2lu4 du2 wang4:3 ,
yu4 jiang1 sheng4 dao4 xuan1yang2 ,
zi4 si1 jia4 duo1 , guang1yin1 si4 jian4 ,
wei2 wang4 su4 huo4 he2 tian2 ;
hu1ran2 jiu4zhu3 ci2 rong2 ruo4 xian4 ,
bing4 xing2 ru2 yu3 qi2 jian1 ,
en1 shou3 yin3dao3 , ren2 bi3 shan4 mu4 ,
shi3 wo3 li4 jian4 xin1 an1 .
3
zhu3 tu2 ye4wan3 ran2 deng1 du2 zuo4 ,
sheng4jing1 lie4 an4 zi4 guan1 ,
wei1 sheng1 song4du2 , qing1xin1 si1suo3 ,
yi4 wei4 gan1mei3 nan2 yan2 ;
hu1ran2 jiu4zhu3 ci4 rong2 ruo4 xian4 ,
en1 gan3 ru2 yong3 huo2 quan2 ,
en1 yan2 xun4hui4 , rou2 yu2 ci2 mu3 ,
shi3 wo3 yi3wai4 xi3huan5 .
4
zhu3 tu2 jin1 wei2 tong4hui3 yi3 zui4 ,
zi4 ren4 ai4xin1 wei4 quan2 ,
ding4 yi4 jin4 chu2 suo3you3 tan1lian4 ,
xin1 wei2 yu3 zhu3 xiang1lian2 ;
qie1:4:4 yuan4 jiu4zhu3 ci2 rong2 chang2 xian4 ,
en1 gan3 ru2 yong3 huo2 quan2 ,
zhi3ze2 , ming4ling4 , fu2chi2 , bao3hu4 ,
zhi2dao4 li2shi4 gui1 tian1 .
a4men2