bo1zhong4 bi3yu4 ge1
1
tian1guo2 hao3xiang4 ren2 bo1zhong4 ,
shou1cheng5 jie1guo3 ge4 bu4tong2 ,
bo1zhong4 zheng4ru2 chuan2 fu2yin1 ,
ye1su1 jiao4xun5 ji4 xin1zhong1 .
2
zhong3zi5 you3shi2 luo4 lu4pang5 ,
ye3 niao3 fei1 lai2 jin4 chi1 guang1 ,
xie2qing2 e4nian4 xiang4 fei1niao3 ,
duo2 zou3 dao4 zhong4:3 bu4zai4 zhang333:chang22 .
3
zhong3zi5 bo1 yu2 qian3 tu3 li3 ,
bi3 ren2 ting1 dao4 le4:4:4:yue4 gui1yi1 ,
ling2 gen1 tai4 qian3 xin1 wu2 ding4 ,
lin2 nan2 bian4 yu3 zhu3 fen1li2 .
4
zhong3zi5 bo1 yu2 jing1ji2 cong2 ,
bi3 ren2 xin1li5 you3 mi2 meng2 ,
you1 yi1 chou2 shi2 wang4ji4 zhu3 ,
shi4su2 qian2cai2 si1luu4 zhong4:-:chong2 .
5
zhong3zi5 bo1 yu2 mei3hao3 tian2 ,
bi3 ren2 ting1 dao4 xin4xin1 jian1 ,
sheng4ling2 guo3zi5 shi2chang2 jie1:jie2 ,
xin1li5 ping2an1 ri4 zeng1tian1 .
a4men2