qiu2 zhu3 zhu4 wo3 dao3gao4 ge1
1
qiu2 zhu3 zhu4 wo3 dao3gao4 ,
xi1 wo3 si1 fen1yun2 ;
qian2cheng2 gong1jing4 deng3hou4 zhu3 qian2 ,
yu3 zhu3 yong3 xiang1qin1 .(2x)
2
ci4 wo3 man3 you3 zhu3 ai4 ,
de2sheng4 si1yu4 xin1 ;
dang1 wei4 wan4 ren2 qi2qiu2 gan3xie4 ,
tong2 meng2 fu2 wu2 yin2 .(2x)
3
ken3qiu2 jiu4zhu3 guang1zhao4 ,
qi3 di2 wo3 xin1ling2 ;
qian1bei1 sui2cong2 sheng4ling2 dao3 yin3 ,
bu4bu4 zhen1li3 xun2 .(2x)
4
gen1cong2 ji1du1 jiao3bu4 ,
xiao4 zhu3 zun1 fu4 ming4 ;
bu4 qiu2 shang4 zhu3 fu3 jiu4 si1 yi4 ,
zhi3:1 qiu2 zhu3 zhi3 xing2 .(2x)
5
qiu2 zhu3 zhu4 wo3 dao3gao4 ,
shang4 teng2 ru2 fei1 ying1 ;
ben1zou3 tian1 lu4 bu4zhi1 pi2fa2 ,
chu4chu4 jian4zheng4 xin1 .(2x)
a4men2