bao3 xue4 hong2 en1 ge1
1
wo3 ting1 zhu3 sheng1 huan1ying2 ,
zhao4 wo3 yu3 zhu3 xiang1qin1 ,
zai4 zhu3 suo3 liu2 bao3 xue4 li3mian4 ,
wo3 xin1 neng2gou4 xi3jing4 .
2
sui1 wo3 ruan3ruo4 bei1 wu1 ,
jiu4zhu3 ci4 wo3 neng2li4 ,
jiang1 wo3 wu1 dian3 wan2quan2 xi3jing4 ,
si1hao2 bu4 liu2 hen2ji4 .
3
ye1su1 zhao4 wo3 xiang4qian2 ,
da2dao4 wan2quan2 xin4 wang4 ,
wan2quan2 ren2ai4 , ping2an1 , xin4 kao4 ,
zai4 shi4 yi4 zai4 tian1tang2 .
4
ye1su1 shang3ci4 hong2 en1 ,
jian1gu4 xiang4 shan4 de5 xin1 ,
cong2qian2 wan4 wu4:e4:e4 zhang3quan2 zhi1 chu3/4 ,
jin1 meng2 en1 shang4 jia1 en1 .
5
ta1 xiang4 zhong1shi2 de5 xin1 ,
xian3chu1 chong1fen4 zheng4ming2 ,
ren4he2 ying1xu3 bi4 neng2 cheng2jiu4 ,
zhi3yao4 xin4yang3 qian2cheng2 .
6
mei3 zai1 , shu2 zui4 bao3 xue4 !
mei3 zai1 , jiu4 shi4 hong2 en1 !
mei3 zai1 , ji1du1 wu2bian1 miao4 ai4 !
shang3ci4 gong1yi4 quan2neng2 .
0
zhu3 a4 , wo3 jin1 lai2 ,
wo3 jin1 lai2 jiu4 zhu3 ! qiu2 yong4 bao3 xue4 xi3jing4 wo3 ,
xi3jing4 yi1qie4 zui4 wu1 !
a4men2