liu2xue4 zhi1 quan2 ge1
1
jin1 you3 yi1 chu3/4 liu2xue4 zhi1 quan2 ,
cong2 zhu3 shen1shang5 fa1yuan4 ,
zui4ren2 zhi3yao4 zai4 ci3 yi1 xi3 ,
neng2 qu4 quan2 shen1 zui4qian1 .
2
qin1ai4 jiu4zhu3 , ni3 bao3bei4 xue4
yong3shi4 jue2bu4 shi1xiao4 ,
zhi2dao4 tian1fu4 suo3 shu2 zhong4 min2 ,
zui4e4 yi2gai4 xi3 diao4 .
3
zi4wo3 yin1 xin4 jian4 zhu3liu2 xue4
suo3 cheng2 shu2 zui4 quan2yuan2 ,
shu2 zui4 miao4 en1 wo3 chang2 chuan2yang2 ,
zhi4 zhong1 reng2ran2 yao4 chuan2 .
4
zhi2dao4 lin2zhong1 zhuo1 zui3 ben4 she2 ,
wu2 sheng1 zai4 fen2mu4 zhong1:4 ,
zai4 tian1 huan2:hai2 yao4 fang4sheng1 zan4mei3 ,
song4 zhu3 jiu4shu2 da4 gong1 .
0
wo3 zhen1 xiang1xin4 , wo3 ding4 xiang1xin4 ,
ye1su1 wei4 wo3 shou4 hai4 ,
tian1fu4 ai4 zi3 zhe4yang4 ding1 si3 ,
zhen1 shi4 nan2 bao4 de5 ai4 !
a4men2