bao3gui4 xue4 quan2 ge1
1
dang1 wo3 jian4 na4 bao3gui4 xue4 quan2 ,
yao4 xi3 wo3 yi1qie4 zui4nie4 ,
xin1zhong1 yin3 wen2 sheng4ling2 wei1 sheng1 ,
wen4 shuo1 : ni3 yuan4 fou3:pi3 qing1jie2 ?
0
zan4mei3 ye1su1 !(2x)
zan4mei3 zhu3 wei4 zui4ren2 si3 .
wan4min2 dang1 jiang1 rong2yao4 gui1 zhu3 ,
yin1 zhu3 xue4 neng2 xi3jing4 zui4 wu1 .
2
song4yang2 yong3 gui1 ye1su1 sheng4 ming2 ,
zhu3 xi3huan5 shou1na4 zui4ren2 ,
bai2bai2 she4 wo3 yi1qie4 zui4e4 ,
xi3jing4 wo3de5 wu1hui4 xin1 .
3
rong2yao4 , rong2yao4 gui1yu2 sheng4 fu4 ,
rong2yao4 , rong2yao4 gui1 sheng4 zi3 ,
rong2yao4 , rong2yao4 gui1yu2 sheng4ling2 ,
rong2yao4 gui1yu2 san1 yi1 zhu3 .