qi2miao4 neng2li4 ge1
1
wo3 jiu4zhu3 she3shen1 liu2 bao3 xue4 ,
xi3jing4 wo3 ling2 , xi3jing4 wo3 ling2 .
xian4zai4 reng2 kao4 ta1de5 huo2 quan2 ,
shi3 wo3 cheng2wei2 sheng4jie2 .
2
zou3 zheng4zhi2 lu4 wo3 li4 tai4 wei1 ,
ru2he2 ke3neng2 ? ru2he2 ke3neng2 ?
zhu3 que4 lian2xi1 wo3de5 pi2 ruo4 ,
yong4 ta1 da4 ai4 jiu4 wo3 .
3
wo3 de5:2:dei3 zheng3jiu4 wei2yi1 fang1fa3 ,
kao4 zhu3 bao3 xue4 , kao4 zhu3 bao3 xue4 .
wo3 ling2hun2 ta1 yi3jing5 jiu4shu2 ,
yong3yuan3 zan4mei3 zhu3 ming2 .
0
qi2miao4 de5 da4 neng2li4 ,
rong2yao4 de5 da4 neng2li4 ,
wo3 bi4yao4 zhu4 zai4 jiu4zhu3
feng1fu4 bao3bei4 xue4 li3mian4 .
qi2miao4 de5 da4 neng2li4 ,
rong2yao4 de5 da4 neng2li4 ,
zhu3 xue4 shi3 wo3 cheng2 sheng4 .
a4men2