jin4 zhu3 shi2jia4 ge1
1
wo3 xin1 yi4bang4 zhu3 shi2jia4 ,
zai4 bi3 you3 sheng1ming4 quan2 ,
ji1du1 bao3 xue4 yi3 liu2 chu1 ,
xi3 wo3 wan4 zhong4 zui4qian1 .
2
shi2jia4 pang2 wo3 xin4 sui1 xiao3 ,
jiu4zhu3 zong3 bu4 diu1qi4 ,
ta1 ci4 xia4 sheng4ling2 liang4guang1 ,
zhao4 wo3 hun1 mei4 xin1li5 .
3
shi2jia4 pang2 wo3 qi2qiu2 zhu3 ,
mo4nian4 gao1yang2 hong2 en1 ,
mei3 ri4 bu4lun4 wang4:3 he2chu5 ,
kao4 zhu3 shi2jia4 zhi3yin3 .
4
shi2jia4 pang2 wo3 xin1 yang3wang4 ,
shi2ke4 jing3xing3 qi2dao3 ,
jing4qian2 deng3hou4 zhu3 zai4 lai2 ,
tong2 de5:2:dei3 tian1shang4 rong2yao4 .
0
shi2zi4jia4 , shi2zi4jia4 ,
yong3 shi4 wo3de5 rong2yao4 ,
wo3 zhong4 zui4 dou1 xi3 qing1jie2 ,
wei2 kao4 ye1su1 bao3 xue4 .
a4men2