gui1hui2 fu4 jia1 ge1
1
hui2 shou3 wang4:3 shi4 xiu1 qie3 can2 ,
hui4 bu4 ting1 zhong1 yan2 ,
gu1fu4 ci2 fu4 yang3yu4 en1 ,
li2 jia1 zou3 tian1bian1 .
2
fan2hua2 meng4 zhong1:4 jiu3 chen2lun2 ,
xing3 lai2 geng4:1 qi1liang2 ,
po4 yi1 nan2 dang3 ci4 gu2;3 han2 ,
zhu1 shi2 chong1 ji1chang2 .
3
zhen4 fen4 jing1shen2 mo4 pang2huang2 ,
qi3shen1 hui2 gu4 xiang1 ,
fu4 ai4 shen1 qie1:4:4 pan4 er2 gui1 ,
xiang1 feng2 lei4 qian1 xing2 .
a4men2