ci2 sheng1 hu1 zhao4 ge1
1
zhu3 ye1su1 wen1he2 you4
ci2ai4 de5:di4 hu1 zhao4 ,
zheng4 hu1 zhao4 ni3 , hu1 zhao4 wo3 .
ta1 zheng4zai4 xin1 men2kou3
qi1dai4 he2222:huo2 deng3dai4 ,
zheng4 deng3dai4 ni3 , deng3dai4 wo3 .
2
zhu3 ye1su1 hu1 zhao4 ni3 ,
wei4he2 zai4 dan1yan2 ?
zheng4 hu1 zhao4 ni3 , hu1 zhao4 wo3 .
ni3 wei4he2 zai4 chou2chu2
qing1hu1 ta1 ci2ai4 ?
ai4 ci4gei3 ni3 , ci4gei3 wo3 .
3
qing3 mo4xiang3 ta1 she3shen1
liu2xue4 de5 da4 ai4 ,
she3shen1 wei4 ni3 , ye3 wei4 wo3 .
ni3 zui4 sui1 zhong4:-:chong2 ta1 you3
kuan1shu4 de5 ci4 en1 ,
en1 lin2dao4 ni3 , lin2dao4 wo3 .
0
hui2 jia1 , hui2 jia1 ,
lao2lu4 kun4juan4 ren2 hui2 jia1 !
zhu3 ye1su1 yong4 ci4 sheng1
ken3qiu2 hu1 zhao4 ni3 ,
hu1 zhao4 ni3 zui4ren2 hui2 jia1 .
a4men2