miao4 ai4 zhao3 wo3 ge1
1
zhu3 da4 ci2ai4 xun2zhao3 wo3 ,
wo3 zheng4 pi2juan4 ke3lian4 ;
ta1 xian3 da4li4 huai2bao4 wo3 ,
an1fang4 yang2qun2 li3bian1 .
ci3 en1 ji1dong4 tian1shi3 huan1 chang4 ,
shen4zhi4 ge1sheng1 man3zu1 huan1xin1 .
0
ai4 he2 da4 ! xun2zhao3 wo3 ;
xue4 he2 bao3 ! xi3jing4 wo3 ;
en1 he2 kuan1 ! ling3 wo3 gui1hui2 yang2qun2 ;
en1 he2 kuan1 ! ling3 wo3 gui1hui2 yang2qun2 .
2
zhu3 kan4jian5 wo3 you3 chuang4 shang1 ,
yong4 you2 he2222:huo2 jiu3 bao1guo3 ;
you4 yi3 en1 yan2 an1wei4 shuo1 :
" cong2ci3 ni3 yong3 shu3:zhu3 wo3 ."
wo3 wei4 ting1 guo4:4:5 ru2ci3 jia1yin1 ,
neng2 jiao4 wo3 xin1 man3zu1 huan1xin1 .
3
zhu3 zhi3 wo3 kan4:1 ding1 hen2 shou3 ,
bao3 xue4 wei4 wo3 liu2 chu1 ;
ren2 yong4 jing1ji2 zuo4 guan1mian3 ,
xi4nong4 er2qie3 ling2ru3 .
wo3 zhen1 xi1qi2 , wei4 wo3 zui4ren2 ,
zhu3 jing4 shou4ku3 ru2ci3 zhi1 shen1 !
4
wo3 jin1 an1 zuo4 ta1 mian4qian2 ,
meng2 ta1 guang1zhao4 ci4 en1 ;
man3xin1 jing4ai4 wo3 jiu4zhu3 ,
xi1qi2 ta1 en1 he2 shen1 !
wo3 sui1 neng2 zan4 ta1 dao4 yong3yuan3 ,
bu4zu2 shuo1 jin4 ta1 en1 wu2xian4 .